fredag 14 augusti 2009

Några dagar kvar

För er som inte har ansökt, så har ni denna helgen på er. Kom in och lämna er ansökan idag.

da Matteos kaffestipendie 2009

da Matteo utdelar 2 gånger årligen ett stipendie i avsikt att ge ökad kunskap om kaffe och dess ursprung. Men utdelningen är framförallt en hyllning till njutningen och det goda samtalet.

da Matteos kaffestipendie kan sökas av samtliga privatpersoner inom Sveriges lands gränser

Stipendiet kan ej sökas av institutioner, företag eller föreningar

Stipendiet kan ej sökas av anställda på da Matteo

Stipendiet avser lämna bidrag av kaffe till en normalförbrukande privatperson under 6 månaders tid i form 250g kaffe/vecka.

Inga kommentarer: