fredag 21 januari 2011

Politik o småskalighet

Ny avtalsrörelse på gång, lönerna har de senaste åren ökat betydligt i branschen, bra eller dåligt? Bra för det mesta men ngn måste ju betala detta det är kunden o senaste åren har det varit svårt att öka priserna, lönerna ökat ca 10-15 procent men inte priserna. Vi har höga minimilöner om vi jämför med vår omvärd o vi måste nog tyvärr gör det i vår globaliserade värd. Den som varit på en kaffebar i England möts av tre fyra baristor där vi kanske har en till två med samma volym, det innebär att vi måste vara effektiva men det ger oss inte lika stort svängrum att utveckla koncept, t ex den nya Brewmaster tävlingen ger baristan möjlighet att välja metod o Jesper på Syncity önskar oss det samma hända på våra cafeer men går det med vår lönebildning?
Tveksamt med vårt system, dessutom körs det mycket svart i England t ex. Vill inte vara gnällig men vi har en gigantisk utmaning o politikerna o facken är inte direkt intresserade av dessa frågor ur ett utvecklingsperspektiv i vår lilla branch.
Vi kommer nog istället se mer o mer selfservice/convinient lösningar med sämre service o kunskap inte tvärtom som vi önskar, systemet gynnar bara stordrift inte småskalighet o mindre koncept/ sevicelösningar, annat från politikerna är bara snack.

4 kommentarer:

Syn City sa...

Matts, mycket viktigt inlägg att som småskalig affärsrörelse ens våga diskutera dessa saker i det öppna.

Jag tror inte det bara är lönen som gör baristayrket i mångt och mycket till en genomfartsbransch, men självklart hjälper det till. Det tryck som ni har på era outlets finns inte i t ex Stockholm med undantag av kanske Mellqvists båda serveringar. Där man i Stockholm har en "rusning" på 50 kaffe på morgonen, har man på andra ställen i världen 5 gånger mer.

I London finns det en outlet som inte betalar mer än strax under 5 pund i timmen. För att få jobbet måste du provjobba gratis. I en vecka. Hur ska du få dedikerade kaffemänniskor att jobba där?

Men som sagt, jag hoppas att en förhållandevis stadigt växande lönebild tillsammans med dem som söker sig till Special Kaffet för helheten snarare än som snabb passage under studietiden, som finner att det finns en etisk såväl som givande faktor i yrket som gör att man stannar kvar.

Hur får man annars t ex kockelever att satsa under upplärningsåren på små löner? Det är ju passionen. Den måste vi som bransch väcka, för att tillsammans växa till en hållbar och postivt utvecklande situation för alla parter. Inte minst lönsamt för ägaren till den lilla affärsrörelsen, som faktiskt ser till att kulturen bibehålls och växer!

Matts sa...

är själv tveksam till lönedumpning, men att vi har ett systemfel i Sverige behöver man inte vara nobelpristagare i ekonomi för att lista ut.

Antingen har man ett system som gynnar stordrift(kedjor etc) o stat/kommun. detta är fallet nu
Eller så skapar man ett klimat för småindrustriell verksamhet, serviceindustrin(läs:turism) o ger landsbygd, kreativitet, småskalighet en chans. Så är det inte nu med gällande system.

DETTA ÄR HETT POLITISKT STOFF, JAG VET DET.

Om vi skall förändra måste vi slakta/reformera sk "heliga kor" om det är lönebildningen, arbetsrätt, skattelagstiftningen, moms, arbetsgivaravgifter, attityder, eller vad det är lämnar jag till läsaren att ta ställning till men som systemen nu ser ut är Arbetsgivare är fiende o utsugare o arbetsstyrkan är utsugen o offer, tycker inte att den modellen är framtiden o jag vill inte ses som utsugare systemet utgår från det även om jag inte ser mig som en sådan.

I England har man ungefär halva lönekostnaden o ser det ut i många länder, danmark lösare arbetsrätt, Norge importerad billigare arbetskraft(svenskar) o acceptans till högre pris.
Helt klart kan man jämna ut momsen till 12% som nu är det 7 kronor moms på en latte för 38, få gäster känner till det. Bara det skulle öka möjlighetrna i servicebranchen, men mer finns att göra.

Syn City sa...

Även om jag är socialist i grunden, där jag tycker att systemet måste värna om de svaga, så inser även jag att den lille arbetsgivaren blir en krympling i det nuvarande systemet.

Att dra benen efter sig på en arbetsplats man egentligen inte vill vara på, för att lyfta en lön medan man studerar eller bara försöker hitta sin vuxenidentitet är inte hållbart för den lilla företagaren som ska betala ut den lönen.

Och omvänt så finns heller ingen möjlighet att aspirera för en högre lön, d v s vad jag än gör så finns inga incitament (annat än möjligtvis dricks) att tjäna mer pengar.

Det är väl därför, åtminstone i Stockholm, så många av de kvalitativa espressobarerna/caféerna drivs av en-två ägare som också arbetar heltid i sin rörelse. Annars finns ingen vinst. Men heller ingen större möjlighet att expandera.

Återigen dock, så faller det på bådas ansvar, ägare och anställd, att skapa ett yrke/arbetsplats som ger höjd status och lockar passionerade yrkespersoner att stanna i samt växa i industrin. Och få industrin att växa. Det kan vara stark motvind i rådande företagarklimat med fördel för, som du säger, stordrift.

Ironiskt så har det socialdemokratiska systemet, som säger sig gynna gruppen, förvandlats till ett system som i ren kapitalism endast tycks yttra sig i stordrift som gynnar gruppen (företagskonglomerat och franchise)...

Matts sa...

Systemet kom till för att skydda den svaga, det är bra. T om en ickesocialist tycker det. Men nu trycker det ned den svaga o det gillar inte jag.
Precis som du säger sossesystemet gynnar strordrift o rovgirig kapitalism, när kommer det nya politisk systemet? Ett nytt erbjudande helt enkelt som vågar göra upp med dagens orättvisor, inte bara det småskaliga företagandet det finns stora frågor att jobba på.
Att skapa karriärsvägar i branschen o därmed lönespridning utgår från en svår kalkyl, inte direkt jättelönsam, om man vill kvalite. Men det går. Men det kräver visioner, uthållighet o tålamod.
Vad jag är orolig för är att inte många vågar o för få provar för tröskeln är för hög o riskerna för stora o möjlighetrna för små, o det är ett systemfel.