tisdag 11 januari 2011

Specialkaffe är inte en luddig term

Det snackas specialkaffe på riktigtkaffe. Det var på tiden tycker jag, och jag uppmanar alla att läsa!

Om du skummar igenom sidospåren om torkat kaffe och personliga preferenser och påhopp och titta på helheten så kan du se en röd tråd. Det finns en del kritik riktad mot SCAA och SCAE som står bakom termen av specialkaffe. Det anses att den har definierats dåligt. Det är sant att det inte har funnits en bra kort beskrivning som är lätt att ta till sig, men det har beskrivits långt av SCAA och allmänt av SCAE. Den är ganska allmänt skriven men den blir inte luddig för det. Den öppnar inte för tolkning, men den öppnar för att många olika aktörer som vill sträva mot kaffe av hög kvalité kan hitta en gemensam nämnare och samsas under samma paraply.

En annan kritik är riktad till branschen, och man anser sig som konsument inte behöva yttre mått på vad som är bra eller dålig kvalité, att det inte behövs i andra råvarugrupper. Det är ren ignorans. Som konsument styrs du varje dag av yttre markörer som beskriver kvalitén på råvarorna du köper. Nästa gång du köper tomater i din dagligvaruhandel, titta efter på skylten. Det står med största sannolikhet "Tomater, klass 1". Vad tror du det betyder? Det är en klassificeringsnorm, utfärdad av livsmedelsverket efter EU standard. Här hittar du en pdf om den saken.

Hade kaffe odlats i Europa hade vi kanske sett samma samma klassificering där, kaffe klass 1. Nu används en annan terminologi, utfärdad av en annan organisation. Men det är inte något godtyckligt eller subjektiv beskrivning. Termen specialkaffe är långt ifrån lika väldefinierad som tomatens klass 1, men den är definierad. Jag förstår kritiken mot termen och "special" passar inte riktigt i Jante-Sverige där varken personer, företag eller produkter har rätt att framhäva sig som mer special än en annan. Men termen specialkaffe är nog här för att stanna. Och tack vare att det diskuteras och stöts och blöts så kanske vi kommer till en bättre definition. Fortsätt snacka!

2 kommentarer:

Syn City sa...

Stående ovation och applådåskor! Tack Per!

LET US MAKE A MAGAZINE sa...

http://www.sweetmarias.com/weblog/?p=1661