fredag 4 september 2009

Höstens stipendiater

Vi utfärdade ett stipendium i somras som vars avsikt att ge ökad kunskap om kaffe och dess ursprung. Men utdelningen är framförallt en hyllning till njutningen och det goda samtalet. Efter att ha läst igenom alla ansökningar kom vi fram till en värdig mottagare.

Jan Hagman kommer inte få en tråkig höst. Tvärt om. Varje vecka kommer han traska in på da Matteo och plocka med sig en valfri kvart hem. Jan skrev i sin ansökan

"Jag ansöker om stipendiet för att i lugn och ro kunna botanisera i den specialkaffevärld, till vilken jag hittills bara gläntat på dörren."

Det ska han väl få göra tyckte vi och gav honom stipendiet med följande motivering:

"För en vilja till utveckling och ett ärligt uppsåt att förstå specialkaffe inte bara som idé utan även som smak."

Nåväl. Det händer ibland att stipendium har en dold del som inte går att ansöka. Så även vår. Det finns nämligen folk som är mer än folk och som förtjänar uppskattning.

Höstens andra stipendiat heter Tomas Hulenvik. Han sökte inte stipendiet. Däremot var han med och styrde upp våra musikkvällar, såg till att ljudet ljöd, plockade in musikerna och styrde helt enkelt upp eventet, bara för att ha tyckte att det var ett bra event. Därför får Tomas samma stipendium, med följande motivering:

"För ett osjälviskt engagemang i skapandet och utvecklingen av det tredje rummet som plats för mötet, musiken och den goda smaken."

I ett halvår kommer dessa båda herrar plocka hem kaffe, en kvart i veckan (förutom vecka 51, då blir det två kvartar för att klara julhelgen).

I februari är det dags att söka igen. Välkommen med din ansökan.

Inga kommentarer: